OPERATORS

(ENGLISH TEXT BELOW)


Bij Foamplant werken we continue aan een betere toekomst. Een toekomst zonder afval en met respect voor mens, dier en milieu. Onze unieke circulaire foams zorgen voor een revolutie op het gebied van duurzaamheid en worden onder andere gebruikt in de bedden- & meubelindustrie maar bijvoorbeeld ook als groeimedium in vertical farms.


Foamplant groeit en door de toenemende (internationale) vraag naar duurzame foam oplossingen schalen we onze productiecapaciteit steeds verder op. Dat betekent dat we op zeer korte termijn 24/7 in ploegendiensten produceren. Als aanvulling op ons ruim 30-koppige team zijn wij op zoek naar (meerdere)


OPERATORS (OPROEPKRACHT 0-40 UUR PER WEEK)


Wat ga je doen als operator?

Je wordt onderdeel van teamproductie, het team verantwoordelijk voor het halen van de productiedoelen. Binnen jouw rol als operator wordt van je verwacht dat je – na een gedegen inwerktraject - zelfstandig een deel van onze productiehardware kunt bedienen. Daarnaast zullen kleine onderhoudswerkzaamheden aan de machines tot je werkzaamheden behoren.

Flexibiliteit is vereist in verband met het werken in ploegendiensten waar het werken in avond- en nachtdiensten onderdeel van is.


In het kort:

- Werken in ploegendiensten, ook in de avond en nacht.

- Minimaal MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met ervaring als operator.

- Zelfstandig en gestructureerd kunnen werken.


Wat biedt Foamplant?

Naast een uitdagende rol binnen ons team bieden we je een hoge mate van zelfstandigheid, de kans om mee te groeien met het succes van ons bedrijf, flexibele werkuren passend bij je studie, overige werkzaamheden of hobby’s. Daarnaast bieden wij een goed salaris, passend bij je leeftijd en ervaring met een goede onregematigheidstoeslag. Na een tijdelijke aanstelling bieden wij je een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De aanstelling is op basis van een 0 uren contract waarbij werkdagen en uren in overleg bepaald worden.


In het kort:

- Tijdelijke aanstelling met flexibele werkuren.

- Uitzicht op een vaste aanstelling.

- Goed salaris met onregelmatigheidstoeslagen.


Interesse?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Wilfred Roo, operationeel directeur, via w.roo@foamplant.nl of 0624732784. Voor vragen over de sollicitatieprocedure en andere zaken staat Woppie Seinen, manager operations, je graag te woord. Zij is bereikbaar op w.seinen@foamplant.nl of 0638905056.


Heb je geen ervaring of diploma maar denk je dat je de rol van operator wel goed kunt vervullen? Neem dan ook contact op!

Kijk ook eens op www.foamplant.nl _______ At Foamplant we are continuously working on a better future. A future without waste and with respect for people, animals and the environment. Our unique circular foams are revolutionizing sustainability and are used in the bed & furniture industry, but also as a growing medium in vertical farms for example. Foamplant is growing and due to the increasing (international) demand for sustainable foam solutions, we are scaling up our production capacity. This means that we can produce 24/7 in a few days from now. In addition to our more than 30-person team, we are looking for (several) OPERATORS (CALL FORCE 0-40 HOURS A WEEK) What will you do as an operator? You become part of team production, the team responsible for achieving the production goals. Within your role as an operator, you are expected to be able to operate part of our production hardware independently after a thorough induction process. In addition, minor maintenance work on the machines will be part of your work. Flexibility is required in connection with working in shifts, which includes working evenings and night shifts. In brief: - Working in shifts, also in the evening and night. - Minimum MBO work and thinking level, preferably with experience as an operator. - Able to work independently and in a structured manner. What does Foamplant offer? In addition to a challenging role within our team, we offer you a high degree of independence, the opportunity to grow with the success of our company, flexible working hours in line with your studies, other activities or hobbies. In addition, we offer a good salary, appropriate to your age and experience with a good irregularity allowance. We offer you a temporary 0- hours contract with prospect of permanent employment. Working days and hours are determined in consultation. In brief: - Temporary appointment with flexible working hours. - The prospect of a permanent position. - Good salary with irregularity allowances. Interested? For substantive questions, please contact Wilfred Roo, operational director, via w.roo@foamplant.nl or 0624732784. For questions about the application procedure and other matters, Woppie Seinen, operations manager, will be happy to help. She can be reached at w.seinen@foamplant.nl or 0638905056. Do you have no experience or diploma, but do you think you can fulfill the role of operator well? Then contact us! Also take a look at www.foamplant.nl


PLEASE NOTE: Only apply when you're located in The Netherlands and have a fluency in Dutch. Due to rules and regulations we cannot hire engineers from abroad at this time.

634 views